Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Bjørndalsbrotet Bjørndalsbrotet 225
Fasade Rehabilitering Bjørndalsbrotet Borettslag 2014

Bjørndalsbrotet borettslag består av 15 stk. frittstående bygninger, bestående av blokker og rekkehus. Det har blitt gjennomført omfattende fasaderehabilitering med nye vinduer, dører, etterisolering av vegger som energisparende tiltak og nye altaner.