Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Hopsmyren Troldhaugvegen
Hop
38 boliger Leilighetsbygg Erstad Lekven 2012

Boligprosjekt under regulering. Forventet avslutning av reguleringsfasen er juni 2012.

Byggets utforming tar utgangspunkt i en tradisjonell terrassehus-struktur. Bygningsvolumet møter ulike omgivelser i nord og sør. Vi har derfor arbeidet med et variert hovedgrep. En rak bygningskropp som henvender seg til dalsøkket i sør og en organisk avtrappet bygnings struktur som møter bebyggelse og terrengformasjon i nord. Terrassene har stor bredde for å oppnå god tilpasning til bakenforliggende skråning. Fremfor bygget er det store arealer med grøntanlegg mot vest.