Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Knazen
Knarvik
Leilighetsbygg Erstad Lekven 2016

Under oppføring av 2 pkthus, på fem etasjer med leiligheter av varierende størrelse, og et småhus på 2 plan.