Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Lyder Sagens gt. Lyder Sagensgate 20
Bergen
30 leiligheter Leilighetsbygg Strand AS 2003

Fornying av sentrumsgård med leiligheter av varierende størrelse