14.11.2016

Bergen snuhavn

Forum Arkitekter har vunnet idekonkurranse på ombygging av Skoltegrunnskaien til snuhavn for cruisebåter. Prosjektet har oppstart i november 2016 og skal stå ferdig før sesongstart 2018.