06.02.2015

Hotel Zander K åpning

Kjetil Smrs og Herman Friele pning av Zander K2

Åpning av Hotel Zander K ved Kjetil Smørås, Herman Friele og Peter Håkansson