23.08.2017

Kvam Herad - kommunehus, utvidelse

2338sett fra gamle sandvenveggrovagjeldet

Forum Arkitekter har i samarbeid med LAB Entreprenør vunnet design og priskonkurranse for utvidelse av Kvam Rådhus. utvidelsen er på 2000m2 og skal innholde kontorer for NAV og nytt familiesenter. Oppstart på prosjekteringen blir umiddelbart.