05.06.2013

Norwegian Green Building Council

Anne Carlsen har gjennomført utdannelse og bestått eksamen avholdt av Norwegian Green Building Council og er nå fullverdig AP. Gratulerer til Anne!