17.10.2016

Rammeavtale med DNB Bank ASA

Forum Arkitekter AS har inngått rammeavtale med DNB Bank ASA for levering av arkitekttjenester ifbm. oppgradering og rehabilitering av eiendomsmassen til DNB.