Mira Høstaker

Mira er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektskolen  Aarhus i 2016. Hun har praksis fra mindre kontorer i Bergen og har spesialkompetanse på boligprosjekter i alle faser av byggesaken.