Sara N. Soldal

Sara er utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole i 2008. Hun har vært prosjektarkitekt på små og store prosjekter innen næring og bolig. Sara har også erfaring fra egne prosjekter der hun har håndtert alle faser i et komplett arkitektoppdrag. Hun har spesialkunnskap i bruk av data og har jobbet med illustrasjoner og presentasjoner. Hun har detaljprosjektert større offentlige bygg og hatt oppfølging mot byggeplasser og totalentreprenører. Sara har spesiell interesse for materialiteter og detaljer.