Info

Navn Adresse Størrelse Prosjekttype Oppdragsgiver Byggeår
Frugarden Kirkegård
Gravplasser 2016

Ny kirkegård og ny klokkestøpul. Tårnet er 15m høy og utført i Cortenstål og selve klokken i bronse. Klokken ble innviet høsten 2016