Landstrømsanlegg Bergen Havn

Skoltegrunnskaien
Bergen
Oppdragsgiver: Plug AS
Bygget: 2019
Kategori: Næringsbygg, Andre prosjekter

Bergen Havn og BKK har etablert et høyspentanlegg på Skoltegrunnskaien i Bergen, drevet av det nyetablerte selskapet Plug AS.

Som arkitekt ble oppgaven å formgi en bygningskropp til å huse 18 containere i samspill med omgivelsene.  Det var vesentlig at bygget underordnet seg de to eksisterende skurene i volum og høyde, byggets form og takvinkel gjentar derfor nabobyggene og overstiger ikke deres gesims.

Det var også viktig å ivareta det maritime og industrielle preget gjennom materialitet og fasadeuttrykk. fasaden skulle være luftig nok til ventilering av anlegget samtidig som det skulle beskytte mot vær og vind. Det ble derfor valgt en kombinasjon av cortenstålplater og strekkmetall av cortenstål i store felt.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Sara Soldal

Partner/ siv. ark. MNAL

Steinar Barmen

Daglig leder/partner/siv ark. MNAL