Åmundssvingen
Bergen
Oppdragsgiver: Tangerås Bygg AS
Bygget: 2023
Kategori: Bolig

Forum Arkitekter har tegnet 2 tomannsboliger som er under oppføring i Åmundssvingen i Åsane. Boligene er sakset i forhold til hverandre og trapper seg oppover det skrånende terrenget på tomten. Felles carport og parkeringsplass ved innkjørselen gir bilfritt gatetun foran boligene.

 

Illustrasjoner er laget av xr.no

Kontaktperson for prosjektet:

Mira Høstaker

Siv. Ark MNAL