Nesttun
Bergen
Oppdragsgiver: Bono Bolig AS
Bygget: 2022
Kategori: Bolig

I Apeltunvegen er 40 leiligheter under oppføring sommeren 2022.

Boligene er varierte i størrelse og utforming, tilpasset et mangfold av beboerne med ulike behov.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Kine Fristad

Siv. ark. MNAL

Anne Carlsen

Partner/ siv. ark. MNAL