Nesttun
Bergen
Oppdragsgiver: Bono Bolig AS
Bygget: 2022
Kategori: Bolig

De to hovedvolumene er koblet sammen via felles trappe- og heishus. Bebyggelsen forholder seg til eksisterende terrengformer ved at den trappes i forhold til hovedformen til bakenforliggende ås og høydene på blokken er tilpasset bakenforliggende terrengformasjon og bebyggelse.

Den varme røde fargen på fasadeplatene er valgt ut fra omkringliggende bebyggelse, samt at den røde fargen gir en fin komplimentærkontrast mot den grønne åsen bak bygget. I sokkeletasjen er det valgt en mørk teglfasade, som gir en mer urban karakter mot gaten.

Bygningsvolumene er plassert innenfor planens formålsgrenser. Den detaljerte reguleringsplanen har lagt mange føringer for utformingen av prosjektet. Blant annet har det, på grunn av støybelastning, vært krav om innglassede balkonger for leilighetene. De innglassede balkongene er forsøkt integrert i volumet på en helhetlig måte, samtidig som de bryter opp fasaden og skaper variasjon.

Leilighetene er orientert slik at de får best mulig solforhold på balkongene. Det har vært fokus på å skape leiligheter i ulike størrelser, og med gode planløsninger.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Kine Fristad

Siv. ark. MNAL

Anne Carlsen

Partner/ siv. ark. MNAL