Kvernhusdalen
Askøy
Oppdragsgiver: Bono Bolig AS
Bygget: 2022
Kategori: Bolig

Boligprosjektet i Bjørkelivegen er andre del i utvikling av et større boligfelt i Kvernhusdalen.

Prosjektet består av et leilighetsbygg og 6 rekkehusboliger, sammen omkranser bygningskroppen et felles gårdstun med optimale solforhold.

Foto: Ole H Dale

Kontaktpersoner for prosjektet:

Anne Carlsen

Partner/ siv. ark. MNAL

Kine Fristad

Siv. ark. MNAL