Os Sentrum
Bjørnefjorden
Oppdragsgiver: Erstad & Lekven Utbygging AS
Bygget: 2022
Kategori: Bolig

Vi står på terskelen til en transformasjon av et sentralt område og prosjektet skal bidra til å redefinere nærmiljøet i tråd med politiske føringer. Området er hverken bymessig eller et typisk boligstrøk med hus og hager. I en bymessig kvadraturbebyggelse er det brå overganger mellom vei, fortau og bygårder med vinduer rett ut i gaten. I typiske boligstrøk ankommer man kanskje via en hage før man finner huset. Elveportalen er blitt en mellomting mellom disse boformene.

Vi har utformet prosjektet med en høy tilbaketrukket sokkeletasje for å gi plass til tydelige soner ved ankomsten. Soner som skaper myke overganger mellom det offentlige areal og ankomsten til den enkelte bolig. Vi har laget mange inngangsdører og sørget for at menneskene som skal bo her får anledning til å sette sitt preg på utearealet rundt inngangene, slik at prosjektet bidrar til levende liv med synlig tilstedeværelse av dem som skal bo her.

Boligene som ligger på gateplan har vi kalt byboliger. Mye på grunn av høyden under taket og utradisjonelle planløsninger på ulike nivåer. Det laveste nivået ligger litt høyere enn fortauet for allmennheten. Stuearealet ligger en etasje opp fra kaifronten mot øst. I forlengelsen av en hems finner man en altan som ligger en etasje høyere enn der man kommer inn. Byboligene er utformet for å skape private boliger til tross for at de er i direkte kontakt med gaten mot vest og elven mot øst.

Fra plan 2 til plan 5 ligger det leiligheter med ulik størrelse og utforming. Ankomsten til disse boligene er fordelt på 3 innganger. Dette bidrar også til gangtrafikk og tilstedeværelse langs hele fasaden på begge sider av bygget. Vi anser dette som et viktig grep for å skape et bygg som åpnes mye opp på tvers mellom gateløpet og elven. Elveportalen skal ikke framstå som en barriere til hinder for den visuelle kontakten fra vest mot øst. Elven har en nøkkelrolle i forhold til den identitet vi ønsker å skape med det nye prosjektet. For allmennheten blir det tilkomst til kaipromenaden i nord, i sør og omtrent på midten av bygget. For beboerne blir det i tillegg også tilkomst på tvers gjennom de 3 hovedinngangen. Langs etter kaipromenaden har vi valgt å plassere sportsboder med direkte utgang til kaien langs etter elven. Alle boligene har derfor et eget «naust» med doble dører som kan låses i åpen stilling for å skape le-vegger mellom de private bodene. Vi ser for oss at løsningen vil bidra til å aktivisere kaipromenaden på en positiv måte. Den offentlige kaipromenaden med allmenn ferdsel er plassert på utsiden av arealet som er til rådighet for den enkelte bolig.

Majoriteten av boligene i Elveportalen har både fasade mot elven og vestvendt fasade mot kveldslyset i gaten. Gjennomlys har vært en viktig premiss for å skape boliger som henter inn de stedegne kvaliteter med morgensol på elvesiden og kveldssol på gatesiden. Vi har valgt foldedører i stuene for å optimalisere boligstørrelsene og gi mulighet for et ekstra rom (fullisolerte vinterhager) som kan brukes til bibliotek/ekstra soverom/hjemmekontor eller for den del; «altan» på de fine sommerdagene. Alle boligene i Elveportalen får tilgang til en felles takterrasse.

I sokkeletasjen har vi valgt å bruke trematerialer i fasadene for å gi gode assosiasjoner til naust og tradisjonell materialbruk. På fasadene høyere oppe, er det valgt materialer som skal representere modernitet og inneha egenskapen av å fange opp ulike lys- og værforhold. Dette er viktig for store bygg.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Per Hammer

Partner/ siv. ark. MNAL

Sara Soldal

Partner/ siv. ark. MNAL