Hesjaholten Park

Fyllingsdalen
Bergen
Oppdragsgiver: Vestlandske boligbyggelag
Bygget: 2015
Kategori: Bolig
hesjaholt park prospekt interiør

Universelt utformet boligbygning med passivhus-standard bestående av 30 boenheter. Bygningskroppen, i 2 og 4 etasjer, omslutter et indre gårdstun som åpner mot syd og vest og som skjermer mot trafikkstøy fra Hesjaholtveien. Prosjektet inkluderer opparbeiding av parkområde mot syd med gangvei og sitteplasser rundt tjernet.

  • Størrelse: 4 392m² BRA, inkl. parkeringsetasje
  • Prosjekttype: Leilighetsbygg
hesjaholt park gårdstun i prospekt
hesjaholt park uteområde prospekt
hesjaholt park prospekt interiør
hesjaholt park skisse fra sørvest
hesjaholt park skisse fra sør øst
Kontaktpersoner for prosjektet:

Thor Schønning

Partner/ siv. ark. MNAL

Liv Grønningsæther

Siv. ark. MNAL