Troldhaugvegen Hop
Bergen
Oppdragsgiver: Erstad Lekven
Bygget: 2016
Kategori: Bolig
hopsmyren fugleperspektiv

Byggets utforming tar utgangspunkt i en tradisjonell terrassehus-struktur og består av totalt 38 boliger. Bygningsvolumet møter ulike omgivelser i nord og sør. Vi har derfor arbeidet med et variert hovedgrep.

En rak bygningskropp som henvender seg til dalsøkket i sør og en organisk avtrappet bygnings struktur som møter bebyggelse og terrengformasjon i nord. Terrassene har stor bredde for å oppnå god tilpasning til bakenforliggende skråning. Fremfor bygget er det store arealer med grøntanlegg mot vest.

  • Størrelse: 38 boliger
  • Prosjekttype: Leilighetsbygg
hopsmyren illuastrasjonsbilde
hopsmyren fugleperspektiv
hopsmyren illustrasjon 2
Kontaktperson for prosjektet:

Per Hammer

Partner/ siv. ark. MNAL