Janaflaten 28-30
Godvik
Oppdragsgiver: Berland Invest AS
Bygget: 2002
Kategori: Næringsbygg
Janaflaten fasade

Industritomt oppdelt i 2 parseller.

Nr 28 ble utviklet for Scandinavian Electric as. Industrivirksomhet i hovedetasjen og kontor og administrasjon i øverste etasje. I 2012 har bedriften flyttet til større lokaler og eiendommen er solgt.

Nr 30 ble utviklet for Berland Eiendom as Bygget ble bygget for kombinerte formål. Berland Bygg har produksjonslokaler i hovedetasjen og kontor og administrasjon i øverste etasje. Bygget ble prosjektert for utleie til Politiet i Plan 3. I 2012 har Politiet flyttet på bakgrunn av omstruktureringer og bygget er leid ut til nye leietakere.

Nr 28 og 30 er bygget sammen med et kantinebygg som spenner i 2 etasjer. Begge bygg er satt opp med betongelementer, stål, lette konstruksjoner og glassfasader.

  • Størrelse: 6 000 m2
  • Prosjekttype: Leilighetsbygg
Janaflaten fasade 3
Kontaktperson for prosjektet:

Per Hammer

Partner/ siv. ark. MNAL