Nordheimsund
Kvam
Oppdragsgiver: LAB Entrepenør og Kvam Herad
Bygget: 2019
Kategori: Næringsbygg

Prosjektet omhandler en ny kontorfløy på ca. 1600kvm, og vestibyle til eksisterende Kvam Rådhus.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Kine Fristad

Siv. ark. MNAL

Anne Carlsen

Partner/ siv. ark. MNAL