NAV Bergen Vest

Laksevåg bydel
Bergen
Oppdragsgiver: Vestkanten AS
Bygget: 2022
Kategori: Næringsbygg

NAV Bergen Vest sine lokaler på Vestkanten Storsenter har gjenoppstått i ny drakt etter å ha gjennomgått en betydelig renovering og ombygging.

Forum Arkitekter AS har vært engasjert som arkitekt og rådgiver for interiør i prosjektet.

Lokalene utgjør totalt ca. 3 200m²

Formålet med prosjektet har vært å tilpasse lokalene i tråd med endrede arbeidsrutiner og nytt konsept for organisering av arbeidsoppgaver. Som en følge av dette har lokalene fått et nytt uttrykk, forbedret innemiljø og en komplett oppgradering av belysning og tekniske anlegg. I prosjektet har det vært satt søkelys på gjenbruk av bygningskomponenter med målsetning om høy kvalitet med redusert bruk av ressurser.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Thor Schønning

Partner/ siv. ark. MNAL

Liv Grønningsæther

Siv. ark. MNAL