Nøttveitlia
Bergen
Oppdragsgiver: Privat kunde
Bygget: 2011
Kategori: Bolig
Boligprosjekt Nøttveitlia sett fra siden

Total rehabilitering av eksisterende bolig. Nytt uttrykk.

  • Størrelse: 450 m2
  • Prosjekttype: Eneboliger
Boligprosjekt Nøttveitlia sett fra siden
Boligprosjekt Nøttveitlia
Boligprosjekt Nøttveitlia fasade
Kontaktperson for prosjektet:

Anne Carlsen

Partner/ siv. ark. MNAL