Sogndal Studentboliger

Dalavegen
Sogndal
Oppdragsgiver: Sammen Bolig AS
Bygget: Skisseprosjekt
Kategori: Bolig

Forum Arkitekter ble invitert til å lage et skisseprosjekt for nye studentboliger i Sogndal.

Prosjektet etterstreber en arkitektur som tilpasser seg terrenget og omgivelsene, hvor bebyggelsen omkranser uterommet slik fjellet omkranser dalen.

Taklandskapet etableres ved å benytte utlike takvinkler og retninger, ved å dele opp bygningskroppene til seks mindre bygg.

På bakkeplan er det planlagt tilrettelagt for det gode fellesskapet, med funksjoner som sykkelverksted, skiprepping, gjenbrukshall, idrettshall og mer så er intensjonen at studentene møtes på bakkeplan og har muligheten til å delta i det sosiale fellesskapet.

Kontaktperson for prosjektet:

Sara Soldal

Partner/ siv. ark. MNAL