Bergen
Bergen
Oppdragsgiver: Vestlandske boligbyggelag
Bygget: 2016
Kategori: Fasade rehabilitering

Stranden Boliglag består av tre  boligblokker oppført tidlig på 50-tallet. Blokkene
inneholder i alt 75 boenheter fordelt på 7 etasjer. Bygningene er tidstypiske for etterkrigstiden
og bevaring av boliglagets identitet har vært en overordnet målsetning for rehabiliteringen.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Thor Schønning

Partner/ siv. ark. MNAL

Steinar Barmen

Daglig leder/partner/siv ark. MNAL