Sandslibakken
Bergen
Oppdragsgiver: Tangerås Bygg AS
Bygget: 2023
Kategori: Bolig

Boligprosjektet i Sandslibakken inneholder 3 tomannsboliger med tilnærmet lik arkitektonisk utforming, men ulik tilpasning til terrenget. De varierer derfor både i størrelse og plan.

Prosjektet har hatt som målsetting å bevare den lokale topografien på eiendommen i størst mulig grad, og bruke bebyggelsen til å etablere et felles tun med møteplass mellom naboer. Intensjonen bak prosjektet er å tilrettelegge for gode familieboliger, med integrert parkering, god planløsning og varierte private uteoppholdsareal av høy kvalitet.

Kontaktpersoner for prosjektet:

Steinar Barmen

Daglig leder/partner/siv ark. MNAL

Sara Soldal

Partner/ siv. ark. MNAL