Vaskerelven
Bergen
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Bygget: 2009
Kategori: Landskap
Vaskerelven områdeutvikling

Vaskerelven – Engen strekker seg 350 meter gjennom Bergen sentrum. Gatestrekket er fra førindustriell tid og skiller seg i form og linjeføring ut fra de omkringliggende stramme gateløpene. Prosjektet ivaretar og forsterker egenarten ved at gateløpet har fått en rolig og kurvet linjeføring.

Det tidligere asfaltbelegget er erstattet av natursteinsmateriale i hele gateløpet med kjørebane, fortau og kantavgrensinger. Der Vaskerelven krysser Vestre Torggate, føres Vaskerelven gjennom krysset diagonalt over en rektangulær form som markerer retningen på aksen opp Vestre Torggate fra Torget til Johanneskirken. Ved krysset er det opparbeidet en plassdannelse med sitteplasser i sort granitt. To magnoliatrær gir plassen et grønt innslag uten å bryte den visuelle aksen langs Vestre Torggate.

  • Størrelse: 5 300 m2
  • Prosjekttype: Områdeutvikling
Vaskerelven områdeutvikling
Vaskerelven områdeutvikling
Vaskerelven områdeutvikling
Kontaktperson for prosjektet:

Steinar Barmen

Daglig leder/partner/siv ark. MNAL